Už ste to vedeli?

Obehové hospodárstvo je horúcou témou v celom odvetví. Dobrým príkladom je spracovanie plastov. Tu je trendom jednoznačne využívanie väčšieho podielu recyklátov, pričom sa rozlišuje medzi PIR a PPR… ...
Rovnako ako výbušniny, aj pušný prach patrí do kategórie výbušnín. Pri ich aktivácii veľmi rýchlo vzniká prudká chemická reakcia - výbuch. Pri použití "podľa určenia", t. j. pri streľbe alebo výbuchu,… ...
Na internete si môžete kúpiť všetko - vrátane prachu. Na prvý pohľad je to prekvapujúce, pretože v skutočnosti ho máte doma aj v práci príliš veľa a radšej sa prachu zbavíte, ako by ste ho mali… ...
Účinný systém predbežnej separácie môže predĺžiť životnosť filtrov priemyselných vysávačov a odsávacích systémov a zároveň ušetriť čas. Tým, že vopred oddelí častice z prúdu vzduchu a zhromažďuje ich… ...
V ponuke je široký sortiment priemyselných vysávačov. Ako nájsť optimálny prístroj pre vaše individuálne použitie? Celkom jednoducho: definovaním konfigurácie vysávača v desiatich krokoch. ...