Extraktor triesok - súčasná separácia triesok a kvapalín

Tieto špeciálne vysávače spoľahlivo oddeľujú kvapalinu od pevných zložiek odsávania. Tieto modely sú vhodné na čistenie strojov, na odsávanie zmáčaných triesok a súčasne na oddeľovanie rezných olejov a chladiacich mazív. Vhodné najmä pre obrábacie centrá s riadením vývevou ako priebežné behy.