Extraktor triesok - súčasná separácia triesok a kvapalín

Tieto špeciálne vysávače spoľahlivo oddeľujú kvapalinu od pevných zložiek odsávania. Tieto modely sú vhodné na čistenie strojov, na odsávanie zmáčaných triesok a súčasne na oddeľovanie rezných olejov a chladiacich mazív. Vhodné najmä pre obrábacie centrá s riadením vývevou ako priebežné behy.


Súvisiace príspevky na blogu na túto tému

Zistite viac o téme vysávačov na triesky

blog-metal-oil-mixtures
Kovové triesky, ktoré vznikajú v celom procese výroby rezania kovov, sa zvyčajne nenachádzajú v čistej forme, ale v kombinácii s chladiacimi mazivami, reznými olejmi atď., t. j. ako zmes pevných a… ...
Ruwac Industriesauger Metallspäne Blog Header
Táto otázka sa často objavuje, pretože pri celom procese "obrábania kovov", t. j. pri sústružení, frézovaní a vŕtaní, vznikajú kovové triesky. ...