Ako sa vlastne vysáva - na okruhu?

Obehové hospodárstvo je horúcou témou v celom odvetví. Dobrým príkladom je spracovanie plastov. Tu je trendom jednoznačne využívanie väčšieho podielu recyklátov, pričom sa rozlišuje medzi PIR a PPR (postindustriálny recyklát a postspotrebiteľský recyklát).

Vysávače Ruwac sú vybavené technológiou PIR. Obsluha ich používa na vysávanie zvyškov z výroby, ktoré sa potom môžu vrátiť späť do výrobného procesu.

Obehové hospodárstvo možno podobným spôsobom realizovať napríklad pri práškovom lakovaní a v mnohých ďalších výrobných procesoch. Predpokladom je čistý odsávaný materiál bez prímesí.

Vysávač na triesky Ruwac

Pri obrábaní kovov (sústruženie, frézovanie, vŕtanie...) odsávače triesok Ruwac tiež zabezpečujú uzavretie vnútorného kolobehu materiálu - ale trochu iným spôsobom. Spracúvajú zmes chladiaceho maziva a kovových triesok takým spôsobom, že trieska sa môže zadržať napríklad v koši na triesky a 100 % z nej sa môže opätovne použiť, zatiaľ čo kvapalné zložky sa privádzajú do spracovateľského systému.

Odsávacie systémy Ruwac

V niektorých prípadoch spoločnosť Ruwac realizuje aj odsávacie systémy s odvádzačmi materiálu, ktoré sa môžu použiť buď na likvidáciu odsávaného materiálu (napr. pri čistení okolia obilných síl), alebo na jeho vrátenie do procesu (napr. pri presune obilia a prepade materiálu s rovnakým typom materiálu).

Všetky tieto aplikácie sú vyskúšané a otestované. Sú zdokumentované: Vysávače Ruwac prispievajú v mnohých oblastiach k transformácii doteraz lineárneho procesu výroby a využitia (ťažba surovín, spracovanie materiálu, výroba výrobku, využitie výrobku a jeho likvidácia) na obehové hospodárstvo. Stručne povedané, uzatvárajú cyklus a umožňujú opätovné využitie zdrojov.