Mokré odlučovače - Bezpečné zariadenie - Bezpečná funkcia

Mokré odlučovače sa používajú na odlučovanie prachu a prachových častíc akéhokoľvek druhu. Tie sa privádzajú do kvapalného média a neškodne sa tam viažu. Naše mokré odlučovače sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach, ktoré sa líšia veľkosťou. Sú obzvlášť vhodné na odsávanie materiálov, ako je napríklad práškový propelent, výbušniny, titán, hliníkový prach alebo horčíkový prach. Tieto prachy sa dostávajú do kvapalného média, a preto už nie sú ľahko zápalné. A dokonca je možné aj chladenie horúcich plynov. Takmer žiadne želanie nezostane nesplnené.