Spracovanie kovov

Ruwac header zur Branche Metall

Dokonalé riešenia odsávania na spracovanie kovov

Triesky a prach z ocele a ľahkých kovov, chladiace mazivá a iné prevádzkové médiá: spracovanie kovov ponúka vysávačom Ruwac mnoho možností použitia.