Ostatné odvetvia

Ruwac header zu weiteren Branchen

Dokonalé riešenia odsávania pre iné aplikácie

Oblasti použitia vysávačov Ruwac sú (takmer) neobmedzené - od hasičských zborov a záchranných služieb až po výskumné zariadenia a svetoznámych výrobcov klavírov.