Ruwac header mit KeyVisual Impressum

Informácie o spoločnosti podľa § 5 zákona o telemédiách

Spoločnosť: Ruwac Industriesauger GmbH
Sídlo spoločnosti: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefón: +49 (0) 5226 98300
E-mail: ruwac(at)ruwac.de

Konatelia: Axel Runge, Thomas Runge
Obchodný register: Miestny súd Osnabrück - HRB 112
Identifikačné číslo pre daň z predaja: DE 811188960

Koncept, dizajn a realizácia:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

Obrázky, texty a/alebo grafické návrhy na webovej stránke sú chránené autorskými právami. Autorské práva na publikované, vlastnoručne vytvorené objekty zostávajú výhradne spoločnosti Ruwac Industriesauger GmbH. Žiadna časť obsahu tejto webovej stránky, to platí najmä pre grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, sa nesmie reprodukovať alebo používať v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez písomného súhlasu spoločnosti Ruwac Industriesauger GmbH.

Spoločnosť Ruwac Industriesauger GmbH nezodpovedá za obsah priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky ("odkazy"), ktoré sa nachádzajú mimo jej pôsobnosti. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií zodpovedá výlučne poskytovateľ odkazovanej stránky. Spoločnosť Ruwac Industriesauger GmbH týmto výslovne vyhlasuje, že podľa jej vedomostí prepojené stránky v čase vytvorenia odkazov neobsahovali nezákonný obsah. Spoločnosť Ruwac Industriesauger GmbH nemá žiadny vplyv na súčasný ani budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Spoločnosť Ruwac Industriesauger GmbH sa preto výslovne dištancuje od všetkého obsahu na odkazovaných stránkach, ktorý bol od vytvorenia odkazov zmenený. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie nastavené v rámci vlastnej webovej stránky spoločnosti, ako aj na záznamy tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach a poštových zoznamoch zriadených spoločnosťou Ruwac Industriesauger GmbH.

Ak časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú v súlade so zákonom alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto skutočnosťou neovplyvnená.