Ako vlastne vysávate... Múka - a prečo?

Zistite, akú zásadnú úlohu zohrávajú špecializované vysávače pri ochrane pred možným výbuchom prachu a prečo je čistota viac než len otázkou hygieny.

Odpoveď na druhú otázku vopred: ako každý organický prach, aj múčny prach je horľavý pri prekročení určitej koncentrácie vzdušného kyslíka. Preto sa mlynárske spoločnosti musia vyhýbať usadzovaniu múčneho prachu - inak hrozí riziko výbuchu prachu pri jeho premiešaní, čo môže viesť k reťazovým reakciám s ďalšími výbuchmi prachu. Úplne odhliadnuc od toho, čistota je, samozrejme, hlavnou črtou každého spracovateľa potravín.

Predstavuje prach z múky nebezpečenstvo?

Mimochodom, súvislosť medzi prachom z múky a rizikom výbuchu bola rozpoznaná až okolo roku 1895, po niekoľkých veľkých výbuchoch v priemyselných mlynoch. Odvtedy sa mlyny vybavili hasiacimi a odsávacími systémami a pozornosť sa venovala čistote.

V tejto súvislosti je odpoveď na prvú otázku jednoduchá: múčny prach (a tiež prach vznikajúci napríklad pri výrobe prášku do pečiva, pudingového prášku a kakaového prášku alebo pri mletí kávy v priemyselnom meradle) sa môže a musí odsávať len pomocou vysávačov odolných proti výbuchu prachu. Pri nich sa vďaka početným konštrukčným opatreniam zabezpečuje, že sa výbušný prach môže odsávať bez nebezpečenstva.

Riešenie spoločnosti Ruwac!

Napríklad nevýbušné vysávače prachu Ruwac sú v podstate bez zdrojov vznietenia, t. j. počas prevádzky nehrozí nebezpečenstvo vzniku iskier alebo tepla, ktoré by mohli vyvolať výbuch prachu. Použitý materiál krytu je elektricky vodivý termoset vystužený sklenými vláknami. A čo je veľmi dôležité: Odsávače prachu Ruwac spĺňajú požiadavky celoeurópskej smernice ATEX o ochrane proti výbuchu (prachu). Vďaka nim sú prevádzkovatelia mlynov nielen na bezpečnej strane, pokiaľ ide o hygienu.

Hľadáte praktický príklad? Pozrite si príklad aplikácie spoločnosti Ruwac pre prach z múky TU.