Visste du redan det?

No categories available.
Den cirkulära ekonomin är ett hett ämne i hela branschen. Ett bra exempel är plastbearbetning. Här går trenden tydligt mot att använda större andelar återvunnet material, där man skiljer mellan PIR… ...
Precis som sprängämnen hör krut till kategorin explosiva ämnen. När de aktiveras utvecklas en mycket våldsam kemisk reaktion mycket snabbt - en explosion. När de används "som avsett", dvs. vid… ...
Du kan köpa vad som helst på internet - även damm. Det är förvånande vid första anblicken, eftersom du faktiskt har för mycket av det både hemma och på jobbet och hellre vill bli av med dammet än köpa… ...
Ett effektivt föravskiljningssystem kan förlänga livslängden på filter i industridammsugare och utsugssystem och samtidigt spara tid. Genom att separera partiklar från luftflödet i förväg och samla… ...