Ruwac header mit KeyVisual Datenschutz

Integritetspolicy och informationsskyldigheter enligt GDPR

Dataskydd enligt GDPR

Dataskydd och skydd av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Nedan informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i lagen om digitala tjänster (DDG), lagen om dataskydd för digitala tjänster inom telekommunikation (TDDDG) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt den nya federala dataskyddslagen (BDSG-new).

1. Namn och adress till den ansvariga personen.

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle, företrädd av: Axel Runge, Thomas Runge
Tel.: 05226 - 98300, e-post: ruwac(at)ruwac.de

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, An der Blanken Mühle 17, 49328 Melle,
E-post: info(at)datenschutz-os.de

3. behandling av personuppgifter på vår webbplats

3.1 Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler
Det är inte nödvändigt för dig att tillhandahålla personuppgifter bara för att besöka vår webbplats och få tillgång till informationen som finns där.
Under ditt besök på vår webbplats samlar vi endast in och använder data som din webbläsare automatiskt överför till oss:

 • Datum och tid för åtkomst till en av våra webbsidor
 • Typ av webbläsare
 • inställningar för din webbläsare
 • din IP-adress
 • de sidor du har besökt

Vi använder dessa uppgifter för att tekniskt göra det möjligt för dig att besöka vår webbplats. Vi använder också dessa uppgifter för statistiska ändamål och för att förbättra utformningen och layouten av vår webbplats. Vi lagrar IP-adressen för att säkerställa och upprätthålla IT-säkerheten (t.ex. upptäckt och försvar mot s.k. DOS-attacker) och funktionaliteten.
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.

3.2 Personuppgifter Formulär
Personuppgifter samlas endast in om du frivilligt lämnar dem i samband med en kontaktförfrågan eller en ansökan.

3.3 Kontaktformulär, ansökan
På vår webbplats finns flera kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss elektroniskt.
När du använder dessa alternativ överförs de uppgifter som anges i inmatningsmasken till oss och lagras. Dessa uppgifter beror på respektive formulär:

 • Företag
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Gata, husnummer
 • Postnummer, bostadsort
 • E-postadress
 • telefonnummer
 • Fax

Ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna kan erhållas under sändningsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna sekretesspolicy.
De uppgifter som skickas via formuläret kommer att överföras till oss i krypterad form.
Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet att lagras.

3.4 Ändamål och rättslig grund för databehandling
Behandlingen av personuppgifter från inmatningsmasken tjänar oss enbart för att behandla kontakten. Om kontakten sker via e-post utgör detta också det nödvändiga berättigade intresset för att behandla uppgifterna.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 bokstav b GDPR.
Den rättsliga grunden i ansökningsprocessen härrör från avsnitt 26 BDSG-Neu och art. 88 GDPR. Syftet med insamlingen av dina personuppgifter är din ansökningsprocess. Vi kommer därför endast att använda dina ansökningsuppgifter för att behandla din ansökan.

3.5 Lagringsperiod eller kriterier för att bestämma varaktigheten
Kontaktformulär: Om syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas så länge detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter.
Ansökan: Vi lagrar dina personuppgifter när vi har mottagit din ansökan. Om du anställs kommer vi att lagra dina ansökningsuppgifter i enlighet med de lagstadgade lagringsperioderna efter det att det relevanta anställningsförhållandet har upphört. Om vi avslår din ansökan kommer vi att lagra dina ansökningsuppgifter i sex månader efter det att din ansökan har avslagits, såvida du inte ger oss ditt samtycke till att lagra dem under längre tid.

3.6 Mottagare eller kategorier av mottagare av uppgifterna (om uppgifterna överförs)

Inom företaget kommer de avdelningar som behöver dina uppgifter för att uppfylla din begäran att få dem. Som en del av ansökningsprocessen kommer dina uppgifter att överföras till den relevanta specialiserade avdelningen.

3.7 Information om de registrerades rättigheter
Varje registrerad har följande dataskyddsrättigheter enligt GDPR

 • Rätt till information i enlighet med art. 15 i GDPR
 • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter i enlighet med art. 16 GDPR
 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 i GDPR
 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med art. 18 GDPR
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR
 • Rätt till invändning i enlighet med art. 21 GDPR

För att utöva ovanstående rättigheter och för att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta den e-postadress som anges i det juridiska meddelandet.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan hävda denna rättighet hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.
Innan du vänder dig till den behöriga tillsynsmyndigheten med ett klagomål ber vi dig att klargöra detta med vårt dataskyddsombud.

3.8 Planerad dataöverföring till tredje land
Det finns för närvarande ingen dataöverföring till tredje land och det finns inga planer på att göra det i framtiden.

4. Användning av cookies

Vi använder så kallade "cookies" på vår webbplats. Det är små textfiler som skickas från vår webbserver till din dator för att identifiera den under ditt besök. Vi samlar inte in några personuppgifter via dessa cookies.

Det är också möjligt att besöka vår webbplats utan att spara cookies. Du kan avaktivera lagringen av cookies i inställningarna för din webbläsare eller ställa in den så att den informerar dig om den avsedda lagringen av en webbplats. I så fall bestämmer du själv om du vill acceptera cookien. Av tekniska skäl är det dock nödvändigt att tillåta alla tillfälliga cookies för att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

5. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Denna tjänst samlar in och lagrar data från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy vårt erbjudande.

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive delar av din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Vi kommer inte heller att slå samman de pseudonymiserade användarprofilerna med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ditt uttryckliga samtycke, som måste ges separat. Datainsamling för användningsstatistik och överföring till Google sker med den utökade koden "gat._anonymizeIp();". Insamlingen av IP-adresser är därför anonymiserad (så kallad IP-maskering).

8. Säkerhetsåtgärder

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, i synnerhet mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen. Vi vill påpeka att det trots alla säkerhetsåtgärder är möjligt för tredje part att få kännedom om eller förfalska dessa uppgifter när uppgifter överförs via Internet.

9. kontakt

Om du har några frågor eller förslag angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet.

10. Uppdatering av vår integritetspolicy

Den pågående tekniska utvecklingen inom IT-teknik och Internet kräver också en anpassning av den befintliga sekretesspolicyn. Vi förbehåller oss därför rätten att göra tillägg eller ändringar i denna integritetspolicy.

Informationsskyldigheter enligt GDPR

Informationsskyldigheter enligtGDPR - klicka här för att ladda ner

Informationsskyldigheter om ansökningsförfarandet enligt art. 13 GDPR - klicka här för att ladda ner