Våtavskiljare - Säkra anordningar - Säker funktion

Våtavskiljare används för avskiljning av stoft och dammpartiklar av alla slag. De kanaliseras till flytande medier där de binds på ett ofarligt sätt. Våra våtseparatorer finns i olika utföranden, som skiljer sig åt i storlek. De är särskilt lämpliga för sugmaterial som t.ex. drivgaspulver, sprängämnen, titan, aluminiumdamm eller magnesiumdamm. Dammet förs in i flytande medier och är därför inte längre lättantändligt. Och även kylning av heta gaser är möjlig. Knappast någon önskan förblir ouppfylld.