Ruwac header mit KeyVisual Impressum

Företagsinformation enligt § 5 Telemedielagen

Företag: Ruwac Industriesauger GmbH
Företagets säte: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefon: +49 (0) 5226 98300
E-post: ruwac(at)ruwac.de

Verkställande direktörer: Axel Runge, Thomas Runge
Handelsregister: Osnabrücker Amtsgericht - HRB 112
Momsregistreringsnummer: DE 811188960

Koncept, design och genomförande:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. Bilder, texter och/eller grafisk design på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade. Upphovsrätten till publicerade, egenhändigt skapade objekt ligger uteslutande hos Ruwac Industriesauger GmbH. Ingen del av innehållet på denna webbplats, i synnerhet grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter, får reproduceras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan skriftligt tillstånd från Ruwac Industriesauger GmbH.

2 Ruwac Industriesauger GmbH tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Anspråk på skadestånd för materiella eller immateriella skador som orsakats av användning eller icke-användning av informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutna, såvida det inte kan påvisas att Ruwac Industriesauger GmbH har gjort sig skyldig till uppsåtligt fel.

3 Ruwac Industriesauger GmbH ansvarar inte för innehållet i direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("länkar") som ligger utanför dess ansvarsområde. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information är leverantören av den sida som det hänvisas till ensam ansvarig. Ruwac Industriesauger GmbH försäkrar härmed uttryckligen att de länkade sidorna vid den tidpunkt då länkarna skapades inte innehöll något olagligt innehåll. Ruwac Industriesauger GmbH har inget som helst inflytande på den aktuella eller framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Därför tar företaget härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på de länkade sidorna som har ändrats efter det att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar på Ruwac Industriesauger GmbH:s egen webbplats samt för tredje parts inlägg i Ruwac Industriesauger GmbH:s gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor.

4 Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten av de andra delarna av detta faktum.