Hur suger man egentligen - i en krets?

Den cirkulära ekonomin är ett hett ämne i hela branschen. Ett bra exempel är plastbearbetning. Här går trenden tydligt mot att använda större andelar återvunnet material, där man skiljer mellan PIR och PPR (postindustriellt återvunnet material och postkonsumentåtervunnet material).

Med PIR kommer dammsugare från Ruwac in i bilden. Med hjälp av dem suger operatören upp produktionsrester som sedan kan återföras till produktionsprocessen.

På liknande sätt kan den cirkulära ekonomin förverkligas t.ex. vid pulverlackering och i många andra produktionsprocesser. Förutsättningen är ett rent sugmaterial utan föroreningar.

Ruwacs dammsugare för spån

Vid metallbearbetning (svarvning, fräsning, borrning...) ser Ruwacs sp ånsugar också till att det interna materialkretsloppet sluts - men på ett något annorlunda sätt. De bearbetar blandningen av kylsmörjmedel och metallspånor på ett sådant sätt att spånorna kan behållas i t.ex. en spånkorg och återanvändas till 100 %, medan de flytande komponenterna matas in i bearbetningssystemet.

Ruwacs extraktionssystem

I vissa fall tillverkar Ruwac även extraktionssystem med materialavledare, som kan användas för att antingen bortskaffa det extraherade materialet (t.ex. vid rengöring av området runt spannmålssilor) eller återföra det till processen (t.ex. när spannmål transporteras och materialet överflödas med samma typ av material).

Alla dessa tillämpningar är beprövade och testade. De är dokumenterade: Ruwacs dammsugare bidrar på många områden till att omvandla den tidigare linjära produktions- och användningsprocessen (råvaruutvinning, materialbearbetning, produkttillverkning, produktanvändning och avfallshantering) till en cirkulär ekonomi. Kort sagt, de sluter kretsloppet och gör det möjligt att återanvända resurser.