INDUSTRIDAMMSUGARE>Översikt över modeller>System för avfallshantering

System för avfallshantering

  • Sugenhet i beprövad, stabil Ruwac-kvalitet som föravskiljare eller som komplett lösning
  • Snabbt byte av Longopac® under drift
  • Dammfritt arbete, eftersom dammet fångas upp direkt i Longopac®
  • Påfyllningsmängden i Longopac® kan justeras individuellt före byte
  • Utvecklad för kontaminationsfri avfallshantering

Longopac® - applicering och slangbyte på bara 30 sekunder