Våtutskillere - Sikkert utstyr - Sikker funksjon

Våtutskillere brukes til å skille ut støv og støvpartikler av alle slag. De føres inn i flytende medier og bindes der på en ufarlig måte. Våre våtutskillere finnes i forskjellige utførelser, som varierer i størrelse. De egner seg spesielt godt til å suge opp materiale som f.eks. krutt, sprengstoff, titan, aluminiumstøv eller magnesiumstøv. Støvet føres inn i flytende medier og er derfor ikke lenger lett antennelig. Det er til og med mulig å kjøle ned varme gasser. Det er knapt noen ønsker som ikke blir oppfylt.