Bearbeiding av plast

Ruwac header zur Branche Kunststoff

De perfekte sugeløsningene for plastindustrien

Enten det dreier seg om granulat, restmaterialer, slitasje eller rester fra mekanisk bearbeiding: Ruwac er på hjemmebane i plastindustrien - med avsugsenheter og skreddersydde avsugssystemer.