[Translate to Norwegen:]

Personvernerklæring og informasjonsforpliktelser i henhold til DSGVO

Personvern i henhold til DSGVO

Personvern og beskyttelse av dine personopplysninger har høyeste prioritet for oss. Nedenfor informerer vi deg om behandlingen av personopplysningene dine på nettstedet vårt. Personopplysningene behandles i samsvar med bestemmelsene i lov om digitale tjenester (DDG), lov om databeskyttelse i forbindelse med digitale tjenester innen telekommunikasjon (TDDDG) og personvernforordningen (GDPR) samt den nye føderale databeskyttelsesloven (BDSG-new).

1. navn og adresse til den ansvarlige personen

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle representert ved ledelsen: Axel Runge, Thomas Runge
Tlf.: 05226 - 98300, e-post: ruwac(at)ruwac.de

2. kontaktinformasjon til personvernombudet

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, An der Blanken Mühle 17, 49328 Melle,
E-post: info(at)datenschutz-os.de

3. behandling av personopplysninger på nettstedet vårt

3.1 Tilgang til nettstedet og opprettelse av loggfiler
Det er ikke nødvendig for deg å oppgi personopplysninger bare for å besøke nettstedet vårt og hente informasjonen som finnes der.
Når du besøker nettstedet vårt, samler vi bare inn og bruker data som nettleseren din automatisk overfører til oss:

 • dato og klokkeslett for når du besøker en av våre nettsider
 • hvilken type nettleser du bruker
 • innstillingene i nettleseren din
 • IP-adressen din
 • sidene du har besøkt

Vi bruker disse opplysningene for å gjøre det teknisk mulig for deg å besøke nettstedet vårt. Vi bruker også disse opplysningene til statistiske formål og til å forbedre utformingen og utformingen av nettstedet vårt. Vi lagrer IP-adressen for å garantere og opprettholde IT-sikkerheten (f.eks. deteksjon og forsvar mot såkalte DOS-angrep) og funksjonaliteten.
Det rettslige grunnlaget for den midlertidige lagringen av opplysningene er art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.

3.2 Personopplysningsskjemaer
Personopplysninger samles bare inn hvis du oppgir dem frivillig i forbindelse med en kontaktforespørsel eller en søknad.

3.3 Kontaktskjema, søknad
På nettstedet vårt finnes det flere kontaktskjemaer som kan brukes til elektronisk kontakt.
Når du bruker disse alternativene, overføres og lagres opplysningene som legges inn i inndatamasken til oss. Disse opplysningene avhenger av det aktuelle skjemaet:

 • Firma
 • Navn
 • Fornavn
 • Gate, husnummer
 • Postnummer, bosted
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Faks

I forbindelse med behandlingen av opplysningene kan det bli bedt om ditt samtykke under innsendingsprosessen, og det henvises til denne personvernerklæringen.
Opplysningene som sendes via skjemaet, overføres til oss i kryptert form.
Alternativt er det mulig å kontakte oss via den oppgitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres brukerens personopplysninger som sendes sammen med e-posten.

3.4 Formål og rettslig grunnlag for databehandlingen
Behandlingen av personopplysningene fra inndatamasken skjer utelukkende med det formål å behandle kontakten. Ved kontakt via e-post utgjør dette også den nødvendige berettigede interessen for å behandle opplysningene.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene som overføres i forbindelse med sending av en e-post, er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO. Hvis e-postkontakten er rettet mot å inngå en kontrakt, er det rettslige grunnlaget for behandlingen i tillegg art. 6 (1) b DSGVO.
Det rettslige grunnlaget i søknadsprosedyren følger av § 26 BDSG-Neu og art. 88 DSGVO. Formålet med innsamlingen av personopplysningene dine er søknadsprosedyren din. Vi vil derfor kun bruke søkeropplysningene dine til å behandle søknaden din.

3.5 Varighet av lagring eller kriterier for å bestemme varigheten
Kontaktskjema: Hvis formålet med å lagre opplysningene ikke lenger er aktuelt, vil personopplysningene bli sperret eller slettet så lenge dette ikke er i strid med lovbestemte oppbevaringsplikter.
Søknad: Vi lagrer personopplysningene dine når vi mottar søknaden din. Hvis du blir ansatt, lagrer vi søkeropplysningene dine innenfor rammen av de lovbestemte oppbevaringsperiodene etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Hvis vi avslår søknaden din, lagrer vi søkeropplysningene dine i seks måneder etter avslaget, med mindre du gir oss ditt samtykke til å lagre dem i en lengre periode.

3.6 Mottakere eller kategorier av mottakere av opplysningene (hvis opplysningene overføres)

I selskapet vil de avdelingene som trenger opplysningene dine for å oppfylle forespørselen din, motta dem. I forbindelse med søknadsprosessen vil opplysningene dine bli overført til den relevante fagavdelingen.

3.7 Informasjon om de registrertes rettigheter
Alle registrerte har rett til følgende personvernrettigheter i henhold til personvernforordningen:

 • Rett til informasjon i henhold til artikkel 15 i personvernforordningen.
 • Rett til retting av uriktige opplysninger i henhold til art. 16 DSGVO.
 • Rett til sletting i henhold til art. 17 DSGVO.
 • Rett til begrensning av behandling i henhold til art. 18 DSGVO
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 DSGVO
 • Rett til innsigelse i henhold til art. 21 DSGVO

For å utøve de ovennevnte rettighetene dine eller for å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på e-postadressen som er oppgitt i avtrykket.

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan gjøre denne retten gjeldende hos en tilsynsmyndighet i medlemslandet der du bor, arbeider eller der det påståtte bruddet har funnet sted.
Før du tar kontakt med den kompetente tilsynsmyndigheten med en klage, ber vi deg avklare dette med vårt personvernombud.

3.8 Planlagt dataoverføring til tredjeland
Det er for øyeblikket ingen dataoverføring til tredjeland, og det er ingen planer om å gjøre det i fremtiden.

4. bruk av informasjonskapsler

Vi bruker såkalte "cookies" på nettstedet vårt. Dette er små tekstfiler som sendes fra webserveren vår til datamaskinen din for å identifisere den under besøket. Vi samler ikke inn noen personopplysninger via disse informasjonskapslene.

Presentasjonen av nettstedet vårt er også mulig uten lagring av informasjonskapsler. Du kan deaktivere lagringen av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din eller stille den inn slik at den informerer deg om den tiltenkte lagringen på et nettsted. I så fall bestemmer du selv om du vil godta informasjonskapselen. For å kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt fullt ut, er det imidlertid av tekniske årsaker nødvendig å tillate midlertidige informasjonskapsler i sin helhet.

5. bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc ("Google"). Tjenesten samler inn og lagrer data som brukes til å opprette brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes til å analysere atferden til de besøkende og evalueres for å forbedre og tilpasse nettstedet vårt til de besøkendes behov.

Google Analytics bruker "cookies", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert deler av IP-adressen din) overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet for nettstedets operatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der loven krever det, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre opplysninger som Google har. Vi vil heller ikke kombinere de pseudonymiserte brukerprofilene med personopplysninger om pseudonymets innehaver uten ditt uttrykkelige samtykke, som må gis separat. Datainnsamling for bruksstatistikk og overføring til Google skjer med den utvidede koden "gat._anonymizeIp();". Innsamlingen av IP-adresser er derfor anonymisert (såkalt IP-maskering).

6. Sikkerhetstiltak

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, særlig mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller mot at uvedkommende får tilgang til dem. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen. Vi gjør oppmerksom på at til tross for alle sikkerhetstiltak kan overføring av data på Internett føre til at tredjeparter tar del i eller forfalsker disse dataene.

7. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller forslag til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket.

8. oppdatere vår personvernerklæring

Den pågående tekniske utviklingen innen IT-teknologi og Internett krever også en justering av den eksisterende personvernerklæringen. Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre tilføyelser eller endringer i denne personvernerklæringen.

Informasjonsforpliktelser i henhold til DSGVO

Informasjonskrav i henholdtil DSGVO - klikk her for å laste ned

Informasjonsforpliktelser vedrørende søknadsprosedyren i henhold til art. 13 DSGVO -last ned her