INDUSTRIDAMMSUGARE>Översikt över modeller>System för föravskiljare
Ruwac VorabscheiderRuwac Vorabscheider-Verbindung

System för föravskiljare

  • För torra, långfibriga, grova medier

Ruwacs förfiltercell i detalj

01 Sugning av torra medier genom en cyklon
Grafische Darstellung eines Ruwac USPs zeigt das Einsaugen eines trockenen Mediums durch einen Zyklonin den Vorabscheider
02 Sugning av långfibriga partiklar i förfiltercellen
Grafische Darstellung eines Ruwac USPs zeigt das Einsaugen langfasiger Partikel in den Vorabscheider
03 Sugning av torra medier
Grafische Darstellung eines Ruwac USPs zeigt das Einsaugen eines trockenen Mediums in den Vorabscheider
04 Aspiration av ett flytande medium
Grafische Darstellung eines Ruwac USPs zeigt das Einsaugen eines flüssigen Mediums in den Vorabscheider

The Facts

Housing
Rostfritt stål, galvaniserad stålplåt
Capacity (litres)
35 - 200
Suction connection (mm)
50 - 100