INDUSTRIDAMMSUGARE>Översikt över modeller>System för avfallshantering
Ruwac Vorabscheider EntsorgungssystemeRuwac Vorabscheider Entsorgungssysteme

System för avfallshantering

  • Individuellt konfigurerbara system tack vare modulär design
  • Optimalt anpassad till typ och mängd av uppsuget material
  • Enkel tömning och rengöring eller snabbt byte
  • Säckar, påsar, avfallstråg
  • Dissipativ / icke-dissipativ
  • Disponibel eller återanvändbar

The Facts

Housing
Plast
Capacity (litres)
35 - 70