Hvordan suger man egentlig... Krutt

I likhet med sprengstoff tilhører krutt kategorien eksplosiver. Når de aktiveres, oppstår det svært raskt en voldsom kjemisk reaksjon - en eksplosjon. Når det brukes "som tiltenkt", dvs. ved skyting eller sprengning, er dette ikke bare

sprengning, er dette ikke bare ønskelig, men helt nødvendig. Men ved støvsuging - for eksempel i produksjonen eller i et romfyringssystem - er denne egenskapen livsfarlig fordi det også kan oppstå en eksplosjon hvis det brukes en uegnet industristøvsuger.

Viktig: Regelmessig rengjøring

Ikke desto mindre, eller nettopp derfor, er regelmessig rengjøring helt avgjørende overalt der krutt og eksplosiver produseres eller håndteres. Avleiret støv kan nemlig også antennes.

Til dette formålet har Ruwac utviklet støvsugere som også kan suge opp høyeksplosivt støv som krutt - uten risiko. Støvet separeres og samles opp på en sikker måte, og avtrekksluften kan føres tilbake i rommet.

Disse støvsugerne er blant annet konstruert med et hus av elektrostatisk ledende glasfiberarmert plast og en definert lufthastighet i sugeslangen. Alle støvbærende komponenter er glatte på innsiden for å forhindre avleiringer. Støvsugerne er også fri for tennkilder.

Risikofri oppsuging av eksplosiver

Med disse støvsugerne beviser Ruwac at selv høyeksplosivt krutt og sprengstoff kan suges opp på en sikker og effektiv måte. Dette bekreftes av tester utført av et nøytralt institutt, som har gjennomført eksplosjonstester med støvsugerne. Resultatet: Oppsuging av 150 g kruttrester eller 125 g svartkruttrester utgjør ingen akutt fare.